סדנת קוסמות לותיקים

סדנת קוסמות ייחודית לבני ובנות הגיל השלישי נפתחה בהוד השרון. הוותיקים הוכשרו להיות קוסמים ומגיעים לשמח בהתנדבות ולרתק משפחות באירועים קהילתיים, קשישים, ילדים עם צרכים מיוחדים ועוד. מחלקת משאבי קהילה והתנדבות שבאגף הרווחה והשירותים החברתיים בהוד השרון, שפיתחה את המיזם עבור ותיקי העיר שאפה והצליחה לשלב את הותיקים בקהילה המתנדבת תוך כדי הבנת צרכיהם וחיבורם לצרכי הקהילה.

התנדבות למען קשישים