Menu Search Menu

חיפוש חופשי

כאן תוכלו לחפש פרוייקטים, כתבות או כל מה שבא לכם לחפש באתר רוח טובה

Photo

"נאמני בטיחות" - סיוע בהעברת סדנאות לילדים בנושא בטיחות בדרכים (מתאים לבני נוער במסגרת "מחוייבות אישית")

המטה המקומי לבטיחות בדרכים הוא הגוף המתכנן והמבצע של תהליכי עבודה בנושא בטיחות בדרכים, שנבחנו ואושרו על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים והוועדה לבטיחות בדרכים. למטב לבטיחות בדרכים - אילת דרושים מתנדבים שהינם בני נוער לפרויקט "נאמני בטיחות" - סיוע בהעברת סדנאות לילדים בנושא בטיחות בדרכים. ההתנדבות כוללת: סיוע למנהלת סניף אילת של המטה לבטיחות בדרכים בהעברת סדנאות ומפגשי הדרכה לילדים בכיתות ה-ו על מנת שיעבירו זאת הלאה בבתי הספר ברחבי העיר. ההתנדבות מתקיימת ביום שני בין השעות 16:30-18:00. ההתחייבות הינה עד לסיום שעות מחויבות האישית של המתנדב/ת.