Photo

סיוע לצוות במרחבים הבית ספריים

עמותת "ידיד לחינוך" עוסקת בעולם החינוך, הגמלאות וההתנדבות. העמותה מעניקה סיוע לימודי בבתי ספר לתלמידים באמצעות מערך מתנדבים של גמלאים ופנסיונרים. לעמותה דרושים מתנדבים גמלאים שיסייעו במרחבים השונים בבית הספר. ההתנדבות יכולה להתקיים בספריית בית ספר, גינה אקולוגית, מזכירות בית הספר, אב בית ועוד. ההתנדבות תתקיים בימים א'-ו', בשעות 08:00-13:00, למשך ארבע שעות שבועיות. ההתחייבות הנה לשנת לימודים.