Photo

רכזי התנדבות להדרכת קבוצות מתנדבים של בתי ספר בתוך בתי חולים - איכילוב, תל השומר, לוינשטיין ועין כרם

עמותת "שישי שמח" פועלת במטרה לעודד לשמח ולבקר מאושפזים. לעמותה דרושים רכזי התנדבות להדרכת קבוצות מתנדבים של בתי ספר בתוך בתי חולים - איכילוב ותל השומר. ההתנדבות כוללת: הגעה לבית החולים ביום ובשעה קבועים כדי לקבל את הקבוצות שמגיעות להתנדב מטעם בתי הספר, להדריך את הקבוצה, לתת לה את עגלת המוצרים, להיות איש הקשר של הקבוצה במהלך הפעילות ולרכז את כל הפעילות ופתרון בעיות אם יש. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ו בין השעות 9:00-12:00 ובין 16:00-19:00 למשך כל המשמרת. יש התחייבות לחצי שנה ומעלה.