Photo

חונכות לימודית ואישית לילדים עם בעיות ריגשיות ולימודיות - תוכנית מל"א

"תל"י" מפעילים תכנית בתוך בית הספר שנקראת "מל"א" - מרכז למידה אחר. מטרת תכנית זו היא לתת מענה רחב בתוך בית הספר לילדים המתקשים במספר תחומים (לימודי, רגשי, התנהגותי וכדומה), על ידי ליווי ויצירת קשר אישי עם מבוגרים משמעותיים. לתכנית דרושים מתנדבים לחונכות לימודית ואישית לילדים בגילאי בית הספר היסודי. ההתנדבות כוללת ליצור קשר אישי עם הילד, לעזור לו בחומר הנלמד, לשחק איתו ועשיית עבודות יצירה. ההתנדבות תיעשה בחדר פרטי, באווירה נעימה וביתית, מאובזר בציוד לימודי, משחקים וחומרי יצירה. ההתנדבות יכולה להתקיים אחד על אחד או בקבוצה קטנה של 2~3 ילדים. ההתנדבות מתקיימת בין הימים א-ה בשעות הבוקר 8:00-13:00. המתנדבים יכולים להשתלב בכל יום ובכל שעה שמתאים להם, בזמנים קבועים ועם אותם ילדים. ההתחייבות לפרויקט היא לשנת לימודים.