Photo

סיוע בחתולייה והוצאת כלבי המכלאה לטיול - (מתאים לחברות עסקיות)

צער בעלי חיים רמת גן והסביבה פועלת מעל 50 שנה להצלה, טיפול, דאגה ואיתור משפחות מאמצות למאות בעלי חיים. העמותה אינה ממיתה ובכך מבטיחה לכל כלבתול , תקווה לחיים חדשים. העמותה מפעילה כלבייה ותחולייה לבעלי חיים נטושים או שספגו התעללות ברחוב חיים חפץ בתל אביב. לעמותה דרושים מתנדבים בשביל סיוע בחתולייה והוצאת כלבי המכלאה לטיול. ההתנדבות כוללת: הוצאת כלבי המכלאה לטיול, משחק עם הכלבים, ליטוף החתולים וכו. התנדבות מתקיימת בימי ב-ה, בין השעות 08:30-17:00 ושישי, שבת וראשון בין 11:00-14:00, למשך חצי שעה לפחות. אין התחייבות לפרויקט.