Photo

ליווי ופיקוח על אסירים משוחררים במסגרות תורניות

לרשות לשיקום האסיר, הפועלת למען שיקום אסירים משוחררים ושילובם בחברה, דרושים מתנדבים לפיקוח על אסירים משוחררים בעת שהייתם במסגרות תורניות. ההתנדבות כוללת הגעה ל מספר מסגרות התורניות וליווי ופיקוח על נוכחות האסירים, עידוד ויצירת קשר אישי. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה, בין השעות 17:00-21:00. ההתחייבות לפרויקט הינה לחצי שנה.