Photo

עריכת סקרים בקרב ולמען קשישים ברחבי העיר

עיריית ראשון לציון מחפשת מתנדבים בשביל: עריכת סקרים בקרב ולמען קשישים ברחבי העיר. ההתנדבות כוללת: הגעה לבתי קשישים, העברת סקר בנושאי רווחה למען הקשישים. לפני ההתנדבות יש הדרכה. ההתנדבות מתקיימת בימי א-ה, בין השעות 09:00-14:00, למשך שעה וחצי לפחות. אין התחייבות לפרויקט.