Photo

"שביל הסנהדרין"- כתיבת תכנים ומערכי פעילות בנושאים הקשורים להיסטוריה ולתרבות ישראל

שביל הסנהדרין, הוא שביל שאורכו כ- 70 קמ, הוא יחצה את הגליל מבית שערים ועד טבריה, ויעבור בין אתרים המיוחסים לחברי הסנהדרין. השביל יוכשר בחלוקה לחמישה מקטעים, המותאמים לחמישה ימי הליכה מאתגרים, אך הוא יותאם גם למשפחות ויוצעו בו מסלולים מעגליים. בין מטרותיו של השביל לכוון לערכים של עשייה, שלום, ענווה, נתינה ואהבה. לפרויקט דרושים מתנדבים מקצועיים בלבד לכתיבת תכנים ומערכי פעילות בנושאים הקשורים להיסטוריה ולתרבות ישראל, טבע, ביולוגיה, ארכיאולוגיה וכו. ההתנדבות מתקיימת בעיקר מהבית בימים ובשעות גמישים, אבל יש עדיפות לגרים בצפון, מחדרה וצפונה. ההתחייבות לפרויקט הינה עד לסיום הפרויקט או עד מאי 2018.