Photo

ביקור וליווי קשישים במחלקת תשושי נפש או הסיעודית במהלך שבת

בית אבות "גני אורה" הינו בית אבות דתי/ חרדי לקשישים עצמאיים, תשושים, תשושי נפש וסיעודיים. לבית האבות דרושים מתנדבים בני 16 ומעלה לביקור וליווי קשישים במחלקת תשושי נפש או הסיעודית במהלך שבת. ההתנדבות כוללת: הגעה רגלית לבית האבות בשבת, שעת משחק, דיבור עם הקשישים. שירת שירי שבת יחד עם הקשישים. ההתנדבות מתקיימת בימי שבת בין השעות 9:00-12:00 או בין השעות 16:00-19:00. ההתחייבות לפרויקט הינה חד"פ.