Photo

איסוף תרומות אל המחסן ובחזרה

אני שלישי הנה עמותה המפעילה דוכני מכירות של בגדי יד שנייה שכל ההכנסות מהם נתרמים עבור לימודים גבוהים עבור מיעוטי יכולת, עבור ציוד וסיוע לימודי לכפרי נוער וכו. לעמותה דרושים מתנדבים בעלי רישיון לאיסוף תרומות אל המחסן ובחזרה. ההתנדבות כוללת: איסוף הבגדים מעמותות/חנויות/אנשים פרטיים התורמים לעמותה והבאתם למחסן העמותה. במקביל, ישנם בגדים שלא ניתן למכור אותם ולכן יש צורך גם באיסופם והחזרתם לעמותות לנזקקים שהעמותה עובדת איתן. אין התחייבות לפרויקט.