Photo

של"מ בחינוך" - חונכות לימודית לילדים ונוער בבתי ספר

המרכז העירוני להתנדבות מופעל על ידי מגוונים- מרכזים רב תחומיים רמת השרון ופועל בשיתוף עם אגף הרווחה בעיר. לאגף דרושים מתנדבים של"מ בחינוך" - חונכות לימודית בבתי ספר חט"ב ותיכוניים. ההתנדבות כוללת: הגעה ביום ובשעות קבועות לבית הספר, חונכות פרטנית או קבוצתית קטנה לילדים במקצועות ליבה כגון: מתמטיקה, לשון וכדומה. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה בין השעה 8:00-13:00 , למשך שעתיים - קבועים במערכת שעות . התחייבות לשנת לימודים מלאה (אחרי החגים עד הקיץ).