Photo

"יסודיים בדרכים" - מתנדבים להעברת הפעלות בנושאי זהירות בדרכים בבתי ספר

המרכז העירוני להתנדבות מופעל על ידי מגוונים- מרכזים רב תחומיים רמת השרון ופועל בשיתוף עם אגף הרווחה בעיר. לאגף דרושים מתנדבים "יסודיים בדרכים" - מתנדבים להעברת הפעלות בנושאי זהירות בדרכים בבתי ספר. ההתנדבות כוללת: העברת פעילויות הקשורות בתחום זהירות בדרכים בכיתות ובבתי הספר, קבלת מערכי שיעור מאור ירוק. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה בין השעה 8:00-13:00, למשך שעתיים - קבועים במערכת שעות. התחייבות לשנת לימודים מלאה (אחרי החגים עד הקיץ).