Photo

"זהב בגן" -גמלאים להעברת הפעלות בנושאי זהירות בדרכים בגני ילדים

המרכז העירוני להתנדבות מופעל על ידי מגוונים- מרכזים רב תחומיים רמת השרון ופועל בשיתוף עם אגף הרווחה בעיר. לאגף דרושים מתנדבים גמלאים לפרויקט "זהב בגן" -גמלאים להעברת הפעלות בנושאי זהירות בדרכים בגני ילדים. ההתנדבות כוללת: המתנדב עובר הכשרה ומקבל מערכי שיעור המותאמים לנושא ולגילאים, הגעה ביום ובשעות קבועות לגן ילדים והעברת ההפעלה. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה בין השעה 8:00-13:00 , למשך שעתיים - קבועים במערכת שעות בגן. התחייבות לשנת לימודים מלאה (אחרי החגים עד הקיץ).