Photo

סיוע למטה עמותה בתחומים כללים כגון פרסום ושיווק, גיוס משאבים וכוח אדם להתנדבות ועריכת סרטונים

העמותה פועלת למען חיזוק לימודי המדעים במערכת החינוך בישראל. לעמותה דרושים מתנדבים לסיוע למטה עמותה בתחומים כללים כגון פרסום ושיווק, גיוס משאבים וכוח אדם להתנדבות ועריכת סרטונים. ההתנדבות בעיקר מהבית וכוללת פגישות מעטות בעיקר באזור גוש דן. ההתנדבות כוללת: סיוע במגוון תחומים בהתאם לכישורי המתנדבים בתחומים כגון: גיוס משאבים וגיוס כוח אדם להתנדבות, שיווק ופרסום, עריכת סרט תדמית וכדומה. ההתנדבות מתקיימת בימים ובשעות גמישים לפי נוחות של המתנדב. התחייבות עד לסיום פרויקט (לחודש / חודשיים במינימום).