Photo

מתן הרצאה פעילה במקצועות המדע והטכנולוגיה לילדים ונוער

העמותה פועלת לחיזוק לימודי המדעים במערכת החינוך בישראל. לעמותה דרושים מתנדבים ומתנדבות מקצועיים למתן הרצאה פעילה במקצועות המדע והטכנולוגיה לילדים ונוער. ההתנדבות כוללת: הגעה לבתי ספר ומפגש עם כיתות ג-ט, ההרצאות הניתנות יכולות להיות בנושאים מגוונים כגון: טכנולוגיה, כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, טיסנות וכדומה. ההתנדבות מתקיימת במסגרת יום הלימודים, בימים א-ו, בין השעות 8:00-15:00, כשעה וחצי הרצאה. יש התחייבות ל- 3 מפגשים לפחות המתקיימים לאורך שנת הלימודים. העמותה עושה מאמצים להתאים את השיבוץ לבתי הספר לפי מיקום גאוגרפי הנוח למתנדב. טרם ההצטרפות לעמותה, המתנדב יעבור ראיון אישי והכשרה רלוונטית.