Photo

העברת הרצאה אקטיבית במקצועות מדעיים וטכנולוגיים לילדים ונוער

העמותה פועלת למען חיזוק לימודי המדעים במערכת החינוך בישראל. לעמותה דרושים מתנדבים מקצועיים להעברת הרצאה אקטיבית במקצועות מדעיים וטכנולוגיים לילדים ונוער. ההתנדבות כוללת: הגעה לבתי ספר מכיתות ג-ט ל- 5 מפגשים לאורך השנה כדי להעביר הרצאות אקטיביות ומקצועיות לילדים בנושאים כגון: טכנולוגיה, כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, טיסנות, מחקר וכדומה. ההתנדבות מתקיימת במסגרת יום הלימודים, בימי א-ו, בין השעות 8:00-15:00, למשך כשעה וחצי הרצאה. יש התחייבות ל- 5 מפגשים לפחות המתקיימים לאורך השנה. העמותה עושה מאמצים להתאים את השיבוץ לבתי הספר לפי מיקום גאוגרפי הנוח למתנדב. טרם ההצטרפות לעמותה, המתנדב יעבור ראיון אישי והכשרה רלוונטית.