Photo

הוסטל דרך הים - חונכות וליווי לנפגעי נפש

עמותת "מרפא לנפש" מציעה שירותי שיקום מקצועיים באמצעות עשרים ואחת מסגרות שיקום,, לעמותה דרושים מתנדבים להוסטל דרך הים - חונכות וליווי לנפגעי נפש, ההתנדבות כוללת מתן אוזן קשבת, נתינת תשומת לב, השתלבות בפעילויות המקום וכו. ההתנדבות מתקיימת בין הימים א-ה בין השעות 14:00-19:00 למשך שעתיים שבועיות ההתחייבות לפרויקט הינה לשלושה חודשים.