Photo

העברת הפעלה / הרצאה לנפגעי נפש בהוסטל

עמותת "מרפא לנפש" מציעה שירותי שיקום מקצועיים באמצעות עשרים ואחת מסגרות שיקום. לעמותה דרושים מתנדבים בשביל העברת הפעלה / הרצאה לנפגעי נפש (22+) בהוסטל. ההתנדבות כוללת העברת: הפעלה / הרצאה בנושאים מגוונים כגון: משחקי חברה, אומנות, ספורט, מוזיקה, אקטואליה וכו. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה, בין השעות 14:00-19:00, למשך זמן הפעילות. אין התחייבות לפרויקט.