Photo

ליווי וסיוע לצוות המקום בפעילויות השותפות

"נאות התיכון" הינה מרכז גריאטרי הממוקם ביפו המעניק שירותי שיקום לקשישים. למרכז דרושים מתנדבים לליווי וסיוע לצוות המקום בפעילויות השותפות. ההתנדבות כוללת: השתלבות בפעילויות שיקומיות שרכזות תעסוקה (יצירה, בעלי חיים, הרקדות וכו) מעבירות במקום ולסייע לקשישים, שינוע מטופלים במרכז וסיוע נוסף ע"פ הנחיות. ההתנדבות גמישה, בתיאום עם המקום ובהתאם ליכולות המתנדב. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה בין השעות 08:00-16:00, למשך שעה-שעתיים. אפשר להגיע באופן חד פעמי, אך ישמחו למתמשך.