Photo

העברת הפעלה לגיל הרך בסיכון

מעון יוספטל של עמותת נעמת הינו מעון יום רב תכליתי לגיל הרך בסיכון. למעון דרושים מתנדבים להעברת הפעלה לגיל הרך בסיכון (3-6). ההתנדבות כוללת העברת הפעלה במגוון תחומים כגון" שעת סיפור, סדנת שוקולד, פעיליות ספורטיביות וכדומה. ההתנדבות מתקיימת בין הימים א-ה בין השעות 14:00-19:00 למשך של שעה לפחות. אין התחייבות לפרויקט. במהלך הקיץ עד התאריך 8.8.17 שעות הפעילות הם 8:00 עד 17:00.