Photo

חונכות לימודית לתלמידי חט"ב או נוער בתיכון במרכז שפירא במהלך מועדונית הקיץ

פל"א (פרויקט לימודים אחרת) מאפשר סיוע לימודי לתלמידי ז-יב במגוון מקצועות לימוד ובדגש על מתמטיקה, אנגלית ולשון. לתוכנית דרושים מתנדבים לחונכות לימודית עם תלמידי חט"ב או נוער בתיכון. ההתנדבות כוללת: סיוע בשיעורי בית במקצועות מתמטיקה, אנגלית ולשון או אחד על אחד או בקבוצות קטנות, הכנה למבחנים, ובמידת הצורך והאפשר יצירת קשר עם התלמידים השונים המגיעים באופן קבוע למרכז. ההתנדבות מתקיימת בימי שני ורביעי בין השעות 13:00-17:00 למשך כשעתיים מינימום ביום קבוע ובשעה קבועה. ההתחייבות לפרויקט הנה עד לסוף חודש יולי.