Photo

חונכות אישית או קבוצתית לילדים בגיל הרך

"ויצו" הינה חברה ציוניות-הומניסטית שמהווה גם רשת מסגרות ארצית לגיל הרך. למעון לב הפארק דרושים מתנדבים לחונכות אישית או קבוצתית לילדים בגיל הרך. ההתנדבות כוללת ליווי הילדים, יצירת קשר אחד על אחד או עם קבוצה, משחק עם הילדים. החונכות היא אישית או קבוצתית בהתאם לצורך. ההתנדבות מתקיימת פעם בשבוע בימים א-ו בין השעות 8:00-11:30. ישנה התחייבות לשנה. (טל)