Photo

העברת הפעלה לילדים בגיל הרך

"ויצו" הינה חברה ציוניות-הומניסטית שמהווה גם רשת מסגרות ארצית לגיל הרך. למעון נוה ישראל דרושים מתנדבים להעברת הפעלה לילדים בגילאי שנה עד שנתיים. ההתנדבות כוללת העברת הפעלה בתחומים שונים כגון: הקראת סיפור, תנועה, מוסיקה. ההתנדבות מתקיימת בימים ראשון ושלישי בין השעות 9:30-11:30 למשך מינימות שעה. ניתן להגיע באופן חד פעמי.