Photo

חונכות אישית לילדים בגיל הרך

"ויצו" הינה חברה ציוניות-הומניסטית שמהווה גם רשת מסגרות ארצית לגיל הרך. למעון נווה חן דרושים מתנדבים לחונכות אישית לילדים בגיל הרך. ההתנדבות כוללת: השתלבות במסגרת המעון ועזרה לגננת ולצוות, עזרה לילדים באכילה, משחק איתם, קריאת סיפור וכן הלאה. ההתנדבות מתקיימת אחת לשבוע, בימים א-ה בין השעות 7:00-16:00 ובימי שישי בין השעות 7:00-13:00, למשך שעתיים לפחות. ההתחייבות לפרויקט היא לשלושה חודשים לפחות.