Photo

העברת הפעלה מקצועית עבור ילדים בגיל הרך

יצו" הינה חברה ציוניות-הומניסטית שמהווה גם רשת מסגרות ארצית לגיל הרך. למעון ויצמן דרושים מתנדבים מקצועיים להעברת הפעלה מקצועית עבור ילדים בגיל הרך. ההתנדבות כוללת הערבת הפעלה מקצועית התאימה לילדי הגן, כגון: תיאטרון בובות, פינת יצירה, משחקי חצר וכו. הפעילות מתקיימת בימים א-ה, בין השעות 9:00-16:00, ובימי שישי בין השעות 9:00-12:00, למשך חצי שעה מקסימום. אין התחייבות לפרויקט אך ישמחו גם למשהו מתמשך. במקום ישנן כמה כיתות גן ולכן הפעלות מהסוג הזה יועברו לכמה כיתות לפי נוחות המתנדב בתיאום עם הרכזת.