Photo

ליווי בוגרים נפגעי נפש בפעילויות

עמותת צ'יימס ישראל הינה ארגון ללא מטרת רווח שייעודו לפעול למען שיפור איכות חייהם ושיתופם המלא בקהילה של אנשים עם צרכים מיוחדים. במסגרת ההתנדבות דרושים מתנדבים להתלוות לבוגרים (30+) במגוון פעילויות המתקיימות במקום. להעביר איתם את הזמן, לשמש כאיש צוות שהוא גם "חבר" עם גבולות. לפתח קשר אישי ולעזור להם להרגיל אותם לאנשים אחרים. יש התחייבות למינימום של פעם בשבוע, יום קבוע, בימים א, ג, ה ב16:00 עד 19:00 למשך 3 שעות. יש התחייבות ל6 חודשים.