Photo

העברת הפעלה לנפגעי נפש

עמותת צ'יימס ישראל הינה ארגון ללא מטרת רווח שייעודו לפעול למען שיפור איכות חייהם ושיתופם המלא בקהילה של אנשים עם צרכים מיוחדים. במסגרת ההתנדבות דרושים מתנדבים להעברת הפעלה במגוון תחומים עם דגש חברתי כמו אקטואליה, משחקי חברה וגיבוש, כושר, בישול, יצירה (במקום יש חומרים) וכדומה ל15 בוגרים בגילאי 30+. ההתנדבות מתקיימת בימי א, ג, ה בין השעות 16:00-19:00, למשך זמן הפעילות. אין התחייבות לפרויקט אבל עדיפות לטווח ארוך.