Photo

ליווי אישי וקבוצתי לגברים דרי רחוב בגגונים

עמותת לשובע נותנת מענה לאנשים נזקקים בקהילה. העמותה מפעילה מספר גגונים למען דרי רחוב, אשר בגגון מקבל כל דר רחוב מיטה נקיה, בגדים נאותים, מקלחת חמה, ארוחות סדירות, טיפול רפואי וכן טפול שקומי על-ידי עובד סוציאלי מטעם עיריית ת"א-יפו. לגגון דרושים מתנדבים גברים לליווי אישי וקבוצתי לגברים דרי רחוב בגילאי 21-67. ההתנדבות כוללת: הגעה לגגון פעם בשבוע, השתלבות בצוות הגגון, הענקת ליווי פרטני, רגשי, תמיכתי ותעסוקתי וגו בהתאם לצרכי המערכת ובמידת הצורך ללוות אותם לסידורים וכן הלאה(בית משפט, משטרה, ביטוח לאומי וכו'). ההתנדבות מתקיימת בימי א'-ה' בין השעות 15:00-22:00, אחת לשובע לפחות, למשך שעתיים עד ארבע שעות שבועיות. ההתחיבות לפרויקט הינה לשנה לפחות.