Photo

העברת סדנאות\הרצאות לנוער עולה אתיופיה

עמותת "איש לרעהו" פועלת בקרב עולי אתיופיה ביפו במטרה לסייע ולחזק את הזהות היהודית בארץ ישראל תוך חיבור למסורת בקהילה. לעמותה דרושים מתנדבים בהעברת סדנא\הרצאה בנושאים כמו ספורט, טיפוח, כלכלה וכל תחום שיכול לעניין לבני נוער בגיל 13 עד 15. ההתנדבות מתקיימת בימי שני, רביעי וחמישי, בין השעות 17:00-19:00, למשך זמן הפעילות. אין התחייבות לפרויקט.