Photo

חלוקת מזון לנזקקים, בעלי מוגבלויות וקשישים

אגף הרווחה הינו יחידה מקצועית, אשר יעודה מתן מענה לפרט, למשפחה ולקהילה לקידום רווחתם של תושבי העיר-מתינוק ועד קשיש. לאגף דרושים מתנדבים יחידים לחלוקת חבילות מזון לנזקקים , בעלי מוגבלויות וקשישים. ההתנדבות כוללת: הגעה לחנות המזון בעיר ולקיחת החבילות משם והפצתם לפי הכתובות שהתקבלו. ההתנדבות מתקיימת בימים שני ורביעי בלבד. בשני בין השעות 16:00-18:30 ורביעי בין השעות 9:00-11:30. למשך פעמיים בחודש - פעם אחת בתחילת החודש ופעם אחת לקראת סוף החודש. יש התחייבות לשנה מלאה לפחות.