Photo

חלוקת ציוד לסטודנטים / צעירים ממעמד סוציו אקונומי נמוך

Givit - יוזמה התנדבותית של סטודנטים למען סטודנטים הפועלת במסגרת המרכז הבינתחומי הרצליה. מטרת התוכנית הינה לסייע לסטודנטים ממצב סוציו-אקונומי נמוך לצלוח את תקופת הלימודים. התוכנית מסייעת לסטודנטים אלו בהובלה של ציוד וריהוט בסיסי. ליוזמה זקוקים מתנדבים עם או בלי רכב לחלוקת ציוד לסטודנטים / צעירים ממעמד סוציו אקונומי נמוך. ההתנדבות כוללת: הגעה למרכז הבינתחומי לאיסוף הציוד הנדרש וחלוקתו בעיקר באזור השרון והמרכז. ההתנדבות מתקיימת בסופי שבוע בלבד - החל מיום חמישי בערב ובימי שישי ושבת. אין התחייבות לפרויקט.