Photo

העברת הפעלה/הרצאה לקשישים

עמותה למען הקשיש, מפעילה מרכז יום המספק שרות המיועד לקשישים. לעמותה דרושים מתנדבים בשביל העברת הפעלה/הרצאה לקשישים. ההתנדבות כוללת: העברת הפעלה או הרצאה בנושאים שונים כגון: אמנות, אקטואליה, יצירה, שירה בציבור וכו. ההתנדבות מתקיימת בימי א-ה בין השעות 09:00-12:00, למשך זמן הפעילות. אין התחייבות לפרויקט.