Photo

סיוע בטלפונים ועבודה משרדית לקראת אירוע של העמותה שיתקיים בתאריכים 29.3-30.3

ארגון "גישה לחיים", הפועל למען הקניית כלים ותמיכה רוחנית לחולים במחלות מסכנות חיים, דרושים מתנדבים יחידים וקבוצות להגיע לסיוע בטלפונים ועבודה משרדית לקראת אירוע של העמותה שיתקיים בתאריכים 29.3-30.3. ההתנדבות כוללת: הגעה חד פעמית למשרדי העמותה ולאחר קבלת הדרכה לעשות טלפונים לשותפים פוטנציאליים לקראת האירוע ולעדכן במאגרי המידע של העמותה. ההתנדבות תתקיים בימים רביעי וחמישי בלבד בין התאריכים 29.3-30.3החל משעות אחה"צ בכל יום 16:00-20:00. ניתן להגיע באופן חד פעמי.