Photo

חונכות לימודית וליווי לנוער עם צרכים מיוחדים

בית דפנה פועל למען 140 דיירים בגילאי 21 ומעלה בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ופסיכולוגית. יש דירת צעירים כשני רחובות ליד בית דפנה. בדירה יש נערים בגילאי 12-16. דרושים מתנדבים לחונכות לימודית וליווי לנוער עם פיגור שכלי. ההתנדבות כוללת: ליווי הנער/ה בכל מה שהם צריכים, עזרה בלימודים, עזרה בלהתלבש, סיבוב בפארק יחד עם הנער, בילוי בגן שעשועים וכו. ההתנדבות מתקיימת בימי א-ה בין השעות 15:00-18:00, למשך שעה לפחות, פעם בשבוע. יש התחייבות לשלושה חודשים לפחות.