Photo

בקרת כריכים בבתי ספר - פיקוח בבתי ספר ועריכת סקרים

ארגון "לקט ישראל" הינו בנק המזון הלאומי הפועל למען נזקקים בתחום המזון. לעמותה דרושים מתנדבים בוגרים לביצוע בקרת כריכים, פיקוח ועריכת סקרים בבתי ספר ברחבי הארץ. ההתנדבות כוללת: הגעה לבתי הספר בעיר המגורים אחת לשבועיים בשעות הבוקר ופיקוח בזמן הכנת הכריכים שמוצריהם מובאים לבית הספר באמצעות לקט ישראל, עריכת סקרים ומשובים לאחר הביקור והעברתם לעמותה. ההתנדבות מתקיימים בימים א-ה בין השעות 8:00-10:0, אחת לשבועיים למשך כשעתיים. יש התחייבות לחצי שנה ומעלה.