Photo

פרויקט המיועד לקבוצות בלבד - אריזות מזון לנזקקים

עמותת שכן טוב תומכת במשפחות נזקקות בתל אביב-יפו. לעמותה דרושים קבוצות מתנדבים בלבד לאריזות מזון לנזקקים. ההתנדבות מתקיימת אחת לחודשיים במחסני העמותה וכוללת אריזות מזון. ההתנדבות מתקיימת בימי חמישי החל מ17:30 למשך כמה זמן שנדרש (מינימום של שעתיים) ומתאימה לקבוצות בלבד. הקבוצה תצטרףך לבדוק מראש את מועד האריזה הקרוב ביותר בעת הפנייתה דרך רוח טובה לרכזת המתנדבים. אין התחייבות לפרויקט.