Photo

התנדבות משפחתית בלבד - אריזות וחלוקת מזון בשילוב עם סדנא המיועדת למשפחות בנושא נתינה

עמותת שכן טוב תומכת במשפחות נזקקות בתל אביב-יפו. העמותה פתחה מסלול מיוחד להתנדבות משפחתית בלבד והוא כולל: הגעה למחסני העמותה, השתתפות בסדנא המיועדת להורים ולילדים בגילאי יסודי המגיעים יחד להתנדבות בנושא נתינה ומיד בתום הסדנא המשפחה אורזת יחד את מזון ומחלקת אותו ברכבם. ההתנדבות מתאימה למשפחות - הורים וילדים בגילאי יסודי עם רכב בלבד. ההתנדבות מתקיימת בימים ובשעות גמישים ובתיאום מול הרכזת בהתאם לקבוצה של מספר משפחות יחד שמתגבשת ואז מגיעים באופן חד פעמי לפעילות.