Photo

פנייה להתנדבות במגוון תחומים לבני נוער - עיריית אשקלון

יחידת ההתנדבות העירונית באשקלון אחראית על השמת בני נוער של העיר במגוון מסגרות לכלל אוכלוסיות בעיר כגון: ילדים, צרכים מיוחדים, קשישים ועוד. המחלקה מסייעת לבני נוער למצוא התנדבות במגוון תחומים ועם אוכלוסיות רבות כגון: ילדים, בני נוער, קשישים ואוכלוסיות מיוחדות. הפנייה למחלקה הינה בימים א-ה בין השעות 8:00-15:00, עדיפות להגיע לראיון ראשוני פרונטלי ואז רכז המתנדבים מסייע למצוא התנדבות במסגרת המתאימה.