Photo

סיוע (הסברה, ייעוץ וטיפול בבע"ח) במהלך ימי אימוץ למען בעלי חיים - תל אביב והשרון הדרומי

עמותת "SOS חיות" מטפלת ומסייעת לכלבים ולחתולים חסרי בית ע"י קיום ימי אימוץ ומציאת בתי אומנה. לעמותה דרושים מתנדבים בני 18+ להסברה וייעוץ במהלך ימי אימוץ למען בעלי חיים. ההתנדבות כוללת: הסברה על העמותה בדוכנים, מתן ייעוץ לאנשים בנושא האימוץ, להיות עם בעלי החיים, ללוות אותם ולטפל בהם במהלך יום האימוץ. ההתנדבות מתקיימית בתל אביב ורמת השרון בימי שישי בשעות 11:00-15:00 ובהרצליה בימי שבת בין השעות 10:00-14:00 למשך שעתייים או יותר. ניתן להגיע פעם בשלושה שבועות או יותר, משך ההתנדבות בתיאום עם הרכזת.