Photo

רכז לשיווק ופרסום בפייסבוק של העמותה

הכלבים של אף אחד, פרויקט ההסגר של עמותת ב"ש אוהבת חיות. לעמותה דרוש מתנדב לשיווק ופרסום בפייסבוק של העמותה. ההתנדבות כוללת יצירת חומר לפרסום (בעצומו, לא ניתן על ידי העמותה) אודות פעילות העמותה וכלבי העמותה המיועדים לאימוץ ועדכון עמוד הפייסבוק של העמותה. ההתנדבות מתקיימת מהבית בימים ובשעות גמישים. ההתייבות לפרוייקט הינה לחצי שנה.