Photo

ניקיון כלובים וטיפול בכלבים בכלבייה

המרכז הישראלי לכלבי נחייה נועד לאפשר לעיוורים בישראל ליהנות מניידות בטוחה ועצמאית על ידי השימוש בכלבי נחייה, ללא הצורך לנסוע לחו"ל על מנת לקבל שירותים אלה. למרכז דרושים מתנדבים בני 16+ לניקיון כלובים וטיפול בכלבים בכלבייה. ההתנדבות כוללת: ניקיון כלובים, טיפול בכלבים בכלבייה, האכלתם וסיוע לצוות המרכז בכל הדרוש. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה בין השעות 18:00-20:00 או במהלך שישי - שבת בין השעות 7:00-13:00, 16:00-19:00 למשך 3 שעות אחת לשבוע. התחייבות הינה לחצי שנה ומעלה .