Photo

העברת הפעלה לאנשים צרכים מיוחדים

עמותת משעולים הוקמה במטרה לתמוך ולקדם אוכלוסיה רב גילאית, ערבית ויהודית, בעלת צרכים מיוחדים תוך טיפול באמצעות בעלי חיים. לעמותה דרושים מתנדבים להעברת הפעלה למטופלים. במסגרת ההתנדבות המתנדבים יעבירו סוג של הפעלה או חוג לילדים, למשל חוג אחר שיכול להתאים. כגון: פעילות באומנות, משחק, מוסיקה, יצירה, בישול, גינון, התעמלות וכו'. ההתנדבות מתקיימת בימים ראשון - שישי שעות ההתנדבות בתיאום מול הרכזת. ההתנדבות הינה חד פעמית.