Photo

חיפוש ומעקב אחר הימצאות ביצי חופש במכולות ובסופרמרקטים

חי-משק היא עמותה הפועלת לשיפור רווחת חיות המשק בישראל ולהעלאת מודעות בתחום. לעמותה דרושים מתנדבים לחיפוש ומעקב אחר הימצאות ביצי חופש במכולות ובסופרמרקטים. ההתנדבות כוללת: סיור במכולות, בסופרמרקטים ובחנויות שונות, בדיקת היצע ביצי החופש במקום, תיעוד המידע והעברתו לעמותה. ההתנדבות מתקיימת בימים ושעות גמישים ללא התחייבות.