Photo

הצטרפות לקבוצת שייט בסירות דרקון עם עיוורים - קבוצת כן ולא

קבוצת האם של כן ולא פועלת בבית עובד מטעם המרכז הישראלי לכלבי נחייה לעוורים. לקבוצה דרושים מתנדבים שמעוניינים להצטרף לקבוצת שייט עם סירות דרקון עם עיוורים שנפגשת בסופישבוע. ההתנדבות כוללת: הצטרפות לקבוצה ותשלום דמי חבר, שייט עם עיוורים והנחייתם, לקיחת חלק מפעילויות השונות שמארגנת הקבוצה. ההתנדבות מתקיימת בסופי שבוע בלבד לאורך כל השנה, אחת לשבועיים. יש התחייבות לשנה.