Menu Search Menu

חיפוש חופשי

כאן תוכלו לחפש פרוייקטים, כתבות או כל מה שבא לכם לחפש באתר רוח טובה

Photo

הסעה והצלה של בעלי חיים נטושים

אילת אנימלס פועלת למען עזרה מיידית לבעלי חיים נטושים והנתונים במצוקה, לשקמם ולמצוא להם בתים מאמצים. דרושים מתנדבים להסעה והצלה של בעלי חיים. ההתנדבות כוללת: ההתנדבות כוללת הסעת כלבים למשפחות אומנה, לימי אימוץ, למרפאות וטרינריות, או שינוע של מצרכים בתוך העיר. ימים ושעות ההתנדבות גמישים בהתאם לצורך. ימים ושעות ייקבעו מראש מול רכזת ההתנדבות. אין צורך בהתחייבות לפרויקט.