Photo

סיוע משפטי ועריכת דין עבור העמותה

לעמותת "ירושלים אוהבת חיות", הפועלת למען זכויות בעלי החיים, דרושים מתנדבים המתמחים בעריכת דין. ההתנדבות כוללת מתן ייעוץ משפטי בכל הנוגע לתביעות הסכמים עם אמנות ובתי אימוץ וכן עבודה מול רשויות. ההתנדבות מתקיימת בעיקר מהבית בימים גמישים לאחר פגישה ראשונית עם רכזת ההתנדבות. ניתן להתנדב בפרויקט באופן חד פעמי.