Photo

פנייה להתנדבות במגוון תחומים - פרויקט כללי אגף דרום

יחידת ההתנדבות העירונית בתל אביב אגף דרום אחראית על השמת מתנדבים של העיר במגוון מסגרות לכלל אוכלוסיות בעיר כגון: ילדים, צרכים מיוחדים, קשישים ועוד. המחלקה מסייעת למתנדבים למצוא התנדבות במגוון תחומים ועם אוכלוסיות רבות כגון: ילדים, בני נוער, קשישים ואוכלוסיות מיוחדות. הפנייה למחלקה הנה בימים א-ה בין השעות 8:00-15:00, עדיפות להגיע לראיון ראשוני פרונטלי ואז רכז המתנדבים מסייע למצוא התנדבות במסגרת המתאימה.